صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      کلوپ نسوان....  
 

خشونت علیه زنان در جنبش های ایدئولوژیک و مردمحور خاورمیانه

آزاده دواچی-14 دی 1391

مدرسه فمینیستی: امسال 25 نوامبر 2011 ، مصادف با 4 آذرماه 1390 خورشیدی، همچون سال های گذشته، سالگرد «روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان» بار دیگر به ما زنان ایرانی، فرصت دوباره ای بخشیده است که تلاش های مان را برای مبارزه با اشکال گوناگون خشونت علیه زنان، بسیج کنیم. طبق روال سال های پیش، ما نیز در مدرسه فمینیستی تلاش و همت مان را به کار گرفته ایم تا به مناسبت این روز، در کنار دیگر گروه های زنان در سراسر جهان و در حد و بضاعت خود، اعتراض مان را نسبت به حضور سایه گستر خشونت در ابعاد مختلف زندگی زنان نشان دهیم. اگر سال گذشته بیشتر بر خشونت خانگی تمرکز کرده بودیم، امسال به اقتضای شرایط بحرانی منطقه مان سعی کرده ایم به ابعاد اجتماعی و سیاسی خشونت علیه زنان نیز بپردازیم. از همین روست که به مناسبت فرا رسیدن این روز، آزاده دواچی در مقاله اش، مسئله زنان را در جنبش های معاصر رهایی بخش در کشورهای منطقه بررسی کرده است:

خشونت علیه زنان در جنبش های ایدئولوژیک و مردمحور خاورمیانه

بعد از پایان جنگ دوم جهانی، جنبش های مختلف موسوم به جنبش های رهایی بخش ـ اعم از ناسیونالیستی، مارکسیستی، اسلامگرایی، بنیادگرایی، و... ـ در کشورهای توسعه نیافته بویژه در آسیا و جوامع مسلمان رو به گسترش نهاد. این جنبش های ایدئولوژی گرا در عمل، ظرفیت و توان به حرکت در آوردن توده های میلیونی مردم این سرزمین ها را برای کسب قدرت سیاسی به چنگ آوردند اما تجربه تحولات در سراسر قرن بیستم نشان داد که به نحو قابل ملاحظه ای تحت تأثیر کارکرد این ایدئولوژی ها، بسیاری از گروهها و اقشار فرودست این جوامع (بویژه زنان) برای دست یابی به آزادی و برابری حقوق شهروندی و عدالت جنسیتی با انبوه مشکلات پیچیده و گسترده ای مواجه شدند. دولت ها و نهادهایی که نهایتاَ با این ایدئولوژی ها به قدرت رسیده اند در بعضی از موارد با گسترش میلیتاریسم و نظامی گری، و توسعه دیدگاه های افراطی خود، نهایتاَ متوسل به اعمال خشونت و سرکوب گسترده در جامعه خود بوده اند. خشونت هایی که گاه حتا منجر به جنگ های برون مرزی و بی خانمانی بسیاری از زنان و کودکان گشته است و موانع عظیمی بر سر راه برقراری صلح در این کشورها بوجود آورده است. از سوی دیگر اکثر این جنبش های ایدئولوژیک به گسترش خشونت علیه زنان دامن زده اند و با نفی حقوق زنان و نیز طرد زنان و جنبش آنان، خود زنان و خواسته ها و گفتمان برابری طلبانۀ آنان را به حاشیه رانده اند، چرا که اکثر این ایدئولوژی ها مردمحور بوده و از آن جایی که عمدتاَ یکی از محورهای اصلی آن « غرب ستیزی» بوده است، از تن زنان به عنوان پایگاه اصلی مخالفت با «غرب» بهره برده اند و «غرب ستیزی» را با «نفی حقوق برابر زنان» همراستا دانسته و خواسته های زنان را به عنوان «خواسته هایی غربی» نفی و سرکوب کرده اند.

بنیادگرایی دینی ، نظامی گری و خشونت در کشورهای خاورمیانه

نشانه هایی از تولد و ظهور جنبش های بنیادگرایی اسلامی که از اوایل قرن بیستم در جوامع مسلمان پدیدار شده بود پس از پایان جنگ جهانی دوم در بسیاری از کشورهای مسلمان گسترش و توسعه پیدا کرد و بر فضای اجتماعی و سیاسی این جوامع به شدت تأثیر گذاشته است. همانطور که والنتین مقدم پژوهشگر فمینیست، جامعه شناس و نویسنده ی ایرانی تبار می نویسد : "هما
    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان