صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      کافه مونث....  
 

حنجره ی فریاد

شعری از ویدا فرهودی به مناسبت روز جهانی زن-14 دی 1391

مدرسه فمینیستی: شعر «حنجره فریاد» به قلم ویدا فرهودی به مناسبت روز جهانی زن:

بیش از تو نباشم گــر! همتای تو ای مَردَم

شفافم و بی خدشه، در پاکدلی فــَردم

من مام وطن دارم، آیینه صفت در بر

ایران مرا بنگر! آیینه ی بی گـَـردم

هر برگ ز تاریخش،گر بازکنی بینی

در سخت ترین دوران، با خصم چه ها کردم

سودابه * شدم هرچند، گهگاه به کین خواهی

روز دگرام بینی بس گـــُرد بپروردم

گه دخت سمنگانم، سهراب به دامانم،

گه ویس و زلیخاوش، افسانه ی شبگردم!

بس شعر می آوازم، تا پنجره ای سازم

اندازه ی آزادی، بیهوده کنی طـَـردم

ور دشمن زیبایی پالان کـشد ام بر سر

سـُرخند نفس هایم، منگر به رخ زردم

چون طاهره و سیمین**، شمشیر قلم در دست،

شاهین غزل تا هست، غم نیست هماوردم

همتا ی تو، نه،بیش ام، ای مرد که خاموشی

من حنجره ی فریاد، فریاد ز نامـَردم

ویدا فرهودی - زمستان ۱۳٩٠- مارس ٢٠١١

پانوشت ها:

*اشاره به ماجرای سودابه و سیاوش در شاهنامه

** منظور طاهره قُرةالعَین وسیمین بهبهانی به عنوان نمونه هایی از شیرزنان ایرانی است.
    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان