صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      کافه مونث....  
 

به زن ها سرمشق دهید

نوشته دی.اچ. لارنس – با مقدمه و ترجمه: مسیحا ابوعلی-10 اردیبهشت 1392

مدرسه فمینیستی: دیوید هربرت لارنس در زمان حیات خود نیز آنچنان نویسنده ی جسوری بود که رمان معروفش «فاسق لیدی چترلی» که به سال 1928 در کشوری بیگانه به چاپ رسیده بود تا 1960 به حکم دادگاهی در انگلستان اجازه ی چاپ نیافت. نوشته های وی نه تنها از طرف بنیادگرایان اخلاقی در جامعه که حتی بیشتر از سمت و سوی جریان های پیشتاز فکری مورد نقد بود و غیر اخلاقی / عقلانی پنداشته می شد. نحوه ی بازنمایی زنان در داستان ها و نوشته های وی، بیان متحورانه ی مسائل جنسی و لحن طنازانه و تلخ وی در بازگویی حقایق زندگی، این بار تنها اصحابِ دستِ قدرت را آزرده خاطر نکرده بود بلکه نوشته های وی نهادهای موسوم به روشنفکری آن زمان را هم بر آن داشت تا پاسخی در خور به این نویسنده ی جسور دهند. فمینیست ها یکی از مهمترین منتقدان وی در زمان حیات اش بودند. مهم ترین نقد آنها به لارنس تا آنجا که مساله ی چگونگی بازنمایی زنان در نوشتار در میان بود، این بود که لارنس برای تبیینِ اوضاع زنان و توضیحِ مناسبات میان زنان و مردان جایگاهی مردانه اتخاذ می کند و در شرحی که می دهد امیال و خواست های مردانه اش نیز دخیل است. تا آنجا که در مقاله ی «به زن ها سر مشق دهید» می خوانیم نقد موج دومی ها کاملا درست می نمایاند. این مقاله تنها نوشته ی غیر ادبی لارنس است که مشخصا به زن ها و تدقیق در مناسباتی که میان زن و مرد وجود دارد می پردازد و البته پاسخِ روشنی به این نقد فمینیست ها نمی دهد. این متن بی تردید در دام پارادوکس کرتی ها افتاده است حکایت همان مردی که می گفت همه ی مردم شهر من بلا استثنا دروغگویند. حال با گذشت زمان و آشنایی با اندیشه های متفکران موج سوم فمینیسم شاهد شباهت های بی بدیلی میان نظریات لارنس و نظریه پردازان موج سوم فمینیسم هستیم. بیش از همه ساختار تحلیل های لارنس شبیه به نظریات روانکاو فرانسوی ژاک لاکان می باشد. هر چقدر موج دوم فمینیسم تلاش خود را معطوف به نقد روانکاوی فرویدی کرد، ژاک لاکان که با شعار بازگشت به فروید به میدان آمده بود مرجع اصلی موج سومی ها برای تحلیل اوضاع زنان به شمار آمد. وی نظریه ی جامعی درباره ی زنان با عنوان «زن وجود ندارد» ارائه کرد که به اجمال حاکی از آن است که هویت زنان برساخته ی یک خلا است و مردان با ضمیمه کردن خواسته های خود به این هویت تو خالی به دنبال برساختن پشتوانه هایی برای فانتزی های خود هستند.

مقصود از نوشتن این مقدمه شرح اندیشه های لاکان و دیگر اصحاب اندیشه ی موج سوم و تطبیق آن با نظریات لارنس در این مقاله نیست و بدیهی ست که مواضع مختلف و گاها متناقضی را در تاریخ اندیشه می توان در مقابل اندیشه های لارنس درباره ی زنان جستجو کرد. با توجه به حکایاتی که درباره نوشته های لارنس گفته شد بدیهی ست که در ایران آثار کمی از وی ترجمه شده. در این میان می توان به ترجمه های محمد کیانوش از شعرهای وی و چند ترجمه گاها ناقص از داستان های وی اشاره کرد. مقالات وی خصوصا آنها که وجوه نظریِ کمتری درباره ی هنر و ادبیات دارند بیش از باقیِ گونه های نوشتاری وی در ایران مورد بی عنایتی قرار گرفته است. شاید تنها مقاله ی ترجمه شده ی خواندنی از لارنس را باید «وقاحت نگاری و پورنوگرافی» به ترجمه ی استاد بهاءالدین خرمشاهی دانست. در پایان باید بگویم که ترجمه ی نوشته ای از لارنس که بی تردید یکی از بزرگترین ا
    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان