صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      کافه مونث....  
 

روز جهانی زن با امید به آمدن بهار و بهاره

منصوره شجاعی-12 اسفند 1392

مدرسه فمینیستی: روز جهانی زن را به یاد تلاش های زنان کشورم و به امید آن بهار که بهاره به خانه بازگردد، گرامی می دارم.

بهاره هدایت سالها به عنوان یک تلاشگر در دو جنبش مدنی یعنی جنبش زنان و جنبش دانشجویی خدمات زیادی برای دستیابی به مطالبات حقوقی و صنفی انجام داده است. او از اولین سال فعالیت کمپین یک میلیون امضا، پا به پای جنبش زنان قدم برداشته و همچون نماد پیوند دو جنبش مدنی بار مسئولیت به دوش کشیده است.

بهاره، نوعروس جنبش زنان و جنبش دانشجویی،‌ پیش از آنکه حتی یک بهار را در کنار همسرش بگذراند، بیش از چهار بهار است که در زندان به سر می برد. شور و نیروی جوانی او به جای آنکه صرف ساختن کشورش شود در چهاردیواری زندان های کشورش محبوس مانده است.

جرمی که بدان بهانه بهاره را روانه زندان ساختند چیزی نبود جز طلب حقوق صنفی و مدنی. پس از روی کار آمدن دولت جدید وعده هایی در مورد لغو سهمیه بندی جنسیتی و تفکیک جنسیتی، لغو ممنوعیت تحصیلی از دانشجویان تعلیقی و اخراجی و لغو گزینش های دانشجویی از سوی مسولان دولتی مطرح شده است. پس چرا بهاره باید در زندان باشد وقتی که او نیز در پی دستیابی به همین مطالبات است؟
    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان