صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      کلوپ نسوان....  
 

خشونت جنسی و شکاف در تعاریف

اطلس تربتی-24 تیر 1393

مدرسه فمینیستی: خشونت جنسی نوعی خشونت علیه زنان است که اثرات منفی بیشماری بر روی قربانیان خود به جا می گذارد. رفتار و اعمالی که خشونت جنسی را شامل می شود در فرهنگ ها و حوزه های حقوقی مختلف، متفاوت است در نتیجه بسیاری از کسانی که مورد خشونت جنسی قرار می گیرند اغلب نمی دانند که آیا تعریف خشونت جنسی، آنها را قربانی بشمار می آورد یا نه؟ این مقاله به تفاوت در برداشت زنان ایرانی از تعریف خشونت جنسی بر اساس قانون مجازات اسلامی ایران و نیز ارائه راهکارهای پیشنهادی برای جلوگیری و مهار این نوع خشونت می پردازد. این مقاله همچنین به طور اجمال، ساختار حقوقی خشونت جنسی در قوانین ایران و انگلستان را با یکدیگر مقایسه می کند.

ایران یکی از بزرگترین کشورهای خاورمیانه با جمعیتی بیش از ۷۴ میلیون نفر است. انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷ حاکمیت مذهب را در زندگی عمومی و خصوصی بسیاری از ایرانیان اعمال کرد. می توان گفت که پس از انقلاب تقریباَ تمامی سیاست های اجتماعی بر اساس ایدئولوژی اسلامی تغییر یافت. دولت جدید تغییرات کلی در قانون اساسی قبل از انقلاب بوجود آورد در نتیجه، بسیاری از قوانین و مقرراتی که با اسلام مغایرت داشت از بین رفت. شورای نگهبان متشکل از شش فقیه و شش حقوقدان به منظور بررسی و تصویب لوایح جدید تشکیل شد. «قانون حمایت از خانواده» که در گذشته حقوق بسیاری برای زنان قايل بود لغو گردید. دولت جدید همچنین به اجباری کردن حجاب اسلامی و جداسازی زن و مرد در مکان های عمومی از جمله مدارس و دانشگاه ها اقدام کرد.

یکی از شعارهای اوایل انقلاب، تساوی زن و مرد بود. اصل ۲۰ قانون اساسی بیان می کند که : همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون هستند و از حقوق انسانی، اقتصادی٬ سیاسی٬ اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند. اما همان طور که شیرین عبادی در کتاب خود: «حقوق زن در قوانین جمهوری اسلامی» می گوید این امر بدان معنا نیست که زن و مرد از حقوقی یکسان برخوردارند. همان طور که بسیاری از نویسندگان قانون اساسی بعدها در مقالات و سخنرانی های شان مطرح کردند آنها قایل به «توازن» حقوق مرد و زن بودند و آن را جایگزین «تساوی» حقوق بین زن و مرد کردند. آنها معتقد بودند ضرورتی ندارد که حقی که مرد از آن برخوردار است عیناً به زن داده شود بلکه باید در عوض برای هر حقی که مرد دارد حقی هم برای زن قایل شد؛. برای مثال زن نمی تواند از همبستر شدن با همسرش امتناع ورزد و آمیزش جنسی، جزیی از حقوق شوهر به حساب می آید؛ در ازا‌ی آن، شوهر باید به همسرش نفقه بدهد و زن حق اخذ نفقه دارد و به این ترتیب دو حق در کنار هم قرار می گیرند که یکی متعلق به شوهر و دیگری به زن است و این گونه است که توازن برقرار می شود.

نویسندگان قانون اساسی به شدت تحت تاثیر آراء ایدئولوژیک و نظرات فقهی آیت الله مرتضی مطهری در تفاوت میان مرد و زن بودند. آیت الله مطهری برای اولین بار نظریه ی «حقوق مکمل مرد و زن» را معرفی کرد. از دیدگاه او مرد و زن در آفرینش مساوی هستند و برای رسیدن به تکامل به یکدیگر وابسته نیستند. مطهری تساوی حقوق زن و مرد را یک مفهوم غربی خواند که هیچ سنخیتی با اسلام ندارد. از دیدگاه وی تفاوت در حقوق و وظایف بین زن و مرد به معنای نابرابری و ناعدالتی نیست بلکه به معنای کامل اصل برابری می باشد که مبن
    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان