صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      کلوپ نسوان....  
 

فراز و نشیب فعالیت فمینیست ها و انتخابات اخیر سوئد

مهشید شریف-29 شهریور 1393

مدرسه فمینیستی: چهاردهم سپتامبر 2014 مردم کشور سوئد پای صندوقهای رای رفتند و شرایط تعیین دولت جدید را فراهم کردند. در میان شادی موفقیت سوسیال دموکراتهای این کشور و بارگشت آنها به مراکز قدرت دو موضوع هم مردم را به حیرت واداشت: نزدیک به سیزده درصد از جامعۀ رای دهندگان سوئد، حزب راستگرای "دموکراتهای سوئد"(1) را به عنوان نمایندگان خود راهی پارلمان سوئد کرد. دومین موضوع عدم دستیابی به رای کافی حزب نسبتاً تازه نفس "ابتکار فمینیستی"(2) با علامت اختصاری "فی" بود.

به طور خلاصه می توان گفت پارلمان سوئد برای انتخاب دولت و خط مشی آن و همچنین انتخاب نخست وزیر هر چهار سال یکبار در ماه سپتامبر برگزار می شود. نظام انتخابات تناسبی است و تعداد حضور نمایندگان احزاب در پارلمان به تعداد آرای کسب شده بستگی دارد. پست نخست وزیری برای تعیین دولت به حزبی داده می شود که بیشترین گروه نمایندگان مجلس را تشکیل می دهد.

سوئد در حوزه تلاش برابرجویانۀ حقوقی بین زن و مرد و همچنین تلاش برای حقوق برابر مهاجرین با سایر شهروندان در بین کشورهای اروپایی جایگاه ویژه ای را کسب کرده است. از این رو رای آوردن راست ترین جناح مهاجرستیزان در جای خود، جامعه را در شوک عمومی فرو برده است و اعلام خطری است برای افزایش قدرت سیاسی آنان که با مناسبات حقوق بشری این جامعه در تضاد قرار می گیرد.

تمرکز این نوشته نه بر روی قدرت گیری "دموکراتهای سوئد" بلکه بررسی کوتاه و کلی عدم رای کافی حزب زنان برای مشارکت در قدرت و تصمیم گیریهای سیاسی در جامعۀ مترقی سوئد است. بسیاری از تحلیل ها - چه در داخل سوئد چه منابع خارجی - بیانگر این نکته است که توجه و حمایت از حزب "دموکراتهای سوئد" بیش از همه نشانه ای از نارضایتی مردم و درخواست آنها برای تغییر است. اولین سؤالی که پیش می آید این است که چرا مردم ناراضی بجای انتخاب حزب راستگرای "دموکراتهای سوئد" به حزب حقوق بشری و مترقی "ابتکار فمینیستی" رای نداده اند؟ دوم آن که سرنوشت این حزب چه دستاوردهای نو و تجربه های جدیدی برای جنبش زنان به طور عموم به همراه دارد؟

حزب "ابتکار فمینیستی" (فی) در سال 2005 شکل گرفت و خانم گودرون شیمن(3) یکی از سیاستمدارن فعال، با تجربۀ سالها حضور در حزب چپ سوئد و نمایندگی در پارلمان این کشور به عنوان سخنگوی حزب انتخاب شد. در کارنامۀ چند سالۀ این حزب، علاوه بر تلاش روزمره برای جذب افراد و معرفی برنامه و اهداف خود، شرکت در انتخابات سال 2010 سوئد و پارلمان اروپا را می توان ذکر کرد. در انتخابات پارلمان اروپا (2014) حزب "ابتکار فمینیستی" توانست برای اولین بار یک کرسی در آنجا بدست بیاورد و در جای خود شور و شوقی را نصیب کسانی که به اوج گیری این حزب چشم دوخته بودند، کند. در حال حاضر نمایندۀ این حزب در جناح چپ سوسیال دموکراتهای اروپا برای بهترسازی قوانین اتحادیۀ اروپا مشغول فعالیت شده است.

گودرون شیمن

برنامۀ حزبی "ابتکار فمینیستی" در سوئد به حضور در قدرت سیاسی جامعه اعتقاد دارد. به این معنا که دیگر نهاد یا جنبش تلقی نمی شود و موقعیت وجودی و اجتماعی خود را در قالب حزبی که برای بدست آوردن قدرت سیاسی تلاش می کند، تعریف می کند. بنابراین انتظاری که بوجود می آورد می بایست همسان و همطراز یک حزب سیاسی دارای برنامه و عملکرد مشخصی باشد. در برنامۀ حزبی آنها به طور
    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان