صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      کافه مونث....  
 

دلهره فرهنگی ما زنان

عاطفه گرگین-5 آذر 1393

مدرسه فمینیستی: مطلب زیر به قلم عاطفه گرگین و به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان به نگارش درآمده است:

- حیاط خانه ی ما تنهاست
 حیاط خانه ی ما تنهاست
 تمام روز
 پشت در صدای تکه تکه شدن می آید
 و منفجر شدن
 همسایه های ما همه در خاک باغچه شان
 بجای گل
 خمپاره و مسلسل می کارند
 همسایه های ما همه بر روی حوض های کاشی شان
 سرپوش می گذارند
 و حوض های کاشی
 بی آنکه خود بخواهند
 انبارهای مخفی باروتند
 و بچه های کوچه های ما کیف های مدرسه شان را
 از بمب های کوچک
 پر کرده اند
 حیاط خانه ما گیج است.

بدون شک این شعر فروع فرخزاد تصویر دلهره انسان امروزیست، انسانی که در جهان پیرامونی زیست می کند. جهانی که در آغوش خود گرگ های درنده بسیاری پرورانده است، گرگ هایی که زیر تازیانه خشونت فرهنگی که بر آنان رفته است از احساس و انسانیت فرسنگها دور گشته اند و اکنون از قفس های خود بیرون آمده اند تا با قدرت ساختگی خود، خود باخته ی خود را به رخ جهان متمدن بکشند.

و براستی که این عصر کاریکاتوری از اوضاع مدرن امروز است؛ بیانی است از پست مدرنیسم که هنوز با باز و بسته شدن پرانتز های مختلف تعریف های مختلفی از آن ارائه می شود و یکی از جامع ترین تعریف ها به نظر ژاک دریدا تعریفی است که میشل فوکو از آن ارائه می دهد.

ژاک دریدا می نویسد: «چیزی که در بحث فوکو برای من بسیار جالب است، این نیست که همه چیز در جامعه قدرت و یا خواست قدرت است، برای من جالبی کار فوکو پیشنهاد و یا پیش فرض وی در مورد قدرت است؛ اینکه چیزی بنام یک قدرت و جود ندارد. اینکه قدرت در حقیقت مقوله ای یکدست و متمرکز نیست، این نوع برخورد به قدرت بنظر من بسیار مفیدتر از برخورد سنتی به قدرت است، این برداشت نه تنها به ما اجازه می دهد که به شکل نویی با سیاست برخورد کنیم بلکه شرط لازم برای به وجود آوردن فرم جدید سیاست می باشد...»

و من فکر می کنم فرم جدید برخورد با سیاست در آغاز عصر جدید نمایان شد، از سپتامبر 2001 جهان در دود غلتید و خشم و خشونت صداها را خشن کرد و این تازه آغاز کار جنایت آلود جمعی در عصر جدید بود؛ و این خشونتی که با آغاز این عصر آغاز شد روز به روز عمیق تر و با برنامه تر جهانی شد.

به همین روی امروزه ما نمی توانیم از خشونتی که به زنان روا می رود جدا از شرایط فرهنگی سیاسی اقتصادی و اجتماعی که در آن زیست می کنند سخن بگوئیم.

امروزه در کشورهای خاورمیانه خشونت حرف اول را می زند، خصوصا خشونت به زنان. فمینیست ها بر این نظرند که هر نوع تبعیض جنسیتی نوعی از خشونت و در واقع زیربنای تعدی ها و زن آزاری محسوب می شود. و برای رسیدن به شرایطی جدا از خشونت علیه زنان در جوامع باید علت ها را بررسی و ساختارهای مرتبط با آن را در نظر گرفت.

بنظر می رسد یکی از مهم ترین علت های این ناهنجاری در جهان خصوصا در این بخش از جهان که ما در آن زیست می کنیم، تفاوت آشکار فرهنگی است؛ و این مهم در استبداد شرقی جای پای ویژه ای دارد.

خرید و فروش زنان در بازارهای جهانی، خصوصا خرید و فروش زنان ایزدی که به تازگی توسط تروریستها صورت پذیرفت، نشان از این واقعیت دارد که شیوه های فئودالی و برده داری هنوز بر بخش های بسیاری از جامعه بشری حاکم است.

ده سال پیش سازمان ملل متحد با اعلامیه ای 25 نوامبر را روز رفع خشونت علیه زنان نامی
    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان