صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      کافه مونث....  
 

طنز و کنایه با کنوانسیون و تجدید عهد ایران با دنیا در روز جهانی زن

ژاله گوهری-15 اسفند 1393

مدرسه فمینیستی: حتی اگر به این مطلب حیاتی از دیدگاهی طنزآمیز هم بنگریم مهم است که ایران کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض از زنان را حتما امضا کند و مجلس شورای کشور آن را حتما به تصویب برساند. دلایل حقوقی و اساسی این گام برای همه ما روشن است. من به گوشه ای دیگر از کاربرد این کنوانسیون اشاره دارم که در دید نخست شاید ربطی به پیشبرد چشم گیر پیشرفت زنان ایران نداشته باشد. اما چنین ربطی را میتوان استثنایا از گوشه ی غیر معمول کنایه و طنز هم ملاحظه کرد و البته این لقمه دورسر پیچیده را باید توضیح داد.

از هنگامی که ذهن من در پایه های کهنه و هنوز هم تعیین کننده نحوه ارزش گذاری ما و برخوردمان با تغییرآفرینی نوین اجتماعی کاوش می کند، نقش تقدیرپرداز ارزشی بنام آبرو در این چارچوب، مسلط بر دیگر انگیزه های رفتاری در آن به چشم می خورد.

آبرو همواره در شکل گیری بسیاری از تلاش هایمان حرف اول را میزند. جایگاهی دارد با اهمیت تر از استواری بر ذهن منطقی، مهم تر از تشخیص موقعیت زمان و برخورد با واقعیتی که در لحظه ی تصمیم گیری پیش روی داریم.

البته چرای آن هم جوابی دارد که در بستر فرهنگی مشترک مان نهفته است. روشن است نحوه برخورد آبروداری که به آن اشاره شد، عادتی «پیش آگاهانه» است، بدون دخالت اندیشه یا توجه به عوامل و متغییر های زمان به مورد کنوانسیون و اهمیت اجرای آن و در عین حال نقش آبروداری در کشورمان فکر می کردم. آیا ممکن است که همین ارزش اجتماعی نقش پیش برنده ای ایفا کند؟ آبرو ابزار پیشبرد ارزشی شود برای دسترسی به جایگاه مطلب اجتماعی زنان ایران؟ در تصورم آمد که در آینده ای دور یا نزدیک، وقتی که ایران بخشی از دنیایی بشود برخوردار از اعتماد متقابل و مسالمت رفتار، مسئولین آبرودار مملکت به خاطر آبروی مملکت هم شده بیشتر به سوی رعایت ناخواسته قانون و کنوانسیون رانده و ملزم به اجرای کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض از زنان می شوند. و این شاید همان عدویی است که گاهی شود سبب خیر. بهره ای سازنده از سنتی دست و پا گیر.
    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان