صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      کافه مونث....  
 

آی آدم ها

عاطفه گرگین-16 اسفند 1393

مدرسه فمینیستی: مطلب زیر به قلم عاطفه گرگین و به مناسبت روز جهانی زن به نگارش درآمده است:

 ای آدم ها که در ساحل نشسته شاد و خندانید
 یک نفر در آب دارد می سپارد جان
 یک نفر دارد که دست و پای دائم می زند
 روی این دریای تند و تیره که می دانید
 موج سنگین را بدست خسته می کوبد
 باز می دارد دهان با چشم از
 وحشت دریده
 سایه ها تان را ز راه دور دیده
 آب را بلعیده در گود کبود و هر زمان
 بی تابی اش افزون
 می کند زین آب ها بیرون
 گاه سر ، گه پا، آی آدم ها!
 او ز راه مرگ این کهنه جهان را باز می یابد
 می زند فریاد و امید کمک دارد

این شعر نیما گویای روزها و شب های بهم ریخته انسان کنونی است، انسانی که خود را در این بهم ریختگی گم کرده است و خود به تماشای نابودی خود نشسته است.

....

اکنون در یک صد و چهلمین سال بزرگداشت روز جهانی زن، خشم و هیاهو، نفرت و جنگ عقب ماندگی و بی فرهنگی بیداد می کند. هنر و هنرمند، روزنامه نگار و نویسنده، کاریکاتوریست، اندیشه و فکر، شاعر و دگراندیش، و به طور کلی انسان، زیر تیغ برهنه عقب ماندگی گرفتار آمده و این عقب افتادگی فرهنگی به تمامی تمدن این جهان دستبرد می زند. و اتفاقا در همین شرایط ویژه جهان کنونی است که پنجاه و نهمین اجلاس کمیسیون مقام زن از تاریخ 9 تا 20 مارس در نیویورک با موضوع «زنان 2000: برابری جنسیتی، توسعه و صلح برای قرن 21» برقرار خواهد شد. و من اگر در این کنفرانس شرکت داشتم و یا یکی از سخنرانان آن بودم...

خانم ها و آقایان

در دنیای ناتورالیسم امروز، در این قرن، قرن بیست و یکم، آنارشیسم و فاشیسم، به جای ایده آلیسم و اومانیسم جهان شمول، سرزمین های ما را در می نوردد، و پابرهنگان فکری علیه نظام موجود جهان به گونه ای گسترده برخاسته اند و دست به قیام زده اند. این برخاستن گسترده قیام فقرا علیه آن که دارد نیست، این برخاستن آزادیخواهان علیه آزادی کشان نیست، این برخاستن، برخاستن زنان علیه ستم جنسی و نابرابری گسترده نیست که شما برای احقاقش در این مکان جمع شده اید، این برخاستن، برخاستن سیاهی علیه روشنایی است. به همین روی جامعه بشری و پیشاپیش آنان زنان این زایندگان بشر، اگر بیشتر و بهتر از صلح بگویند، و وفا به انسان و انسانیت را بیش از گذشته تبلیغ کنند، شاید بتوانند راه به جایی برند، که نقش خشونت و بیداد کمرنگ و اندک اندک صلح، جهان شمول شود. و زیبایی عشق و انسانیت و برابری، جاینشین بی رحمی و جنگ شود.

دوستان

عصر جدید با کشتار بیش از سه هزار نفر زن و مرد از نیویورک، واشنگتن، آغاز شد و این تازه آغاز کار جنایت آلود جمعی در عصر جدید بود. جنایتی که از برخورد دو فرهنگ و دو تمدن که در برابر هم ایستاده اند به و جود آمد، و هم چنان و هنوز به شکل دیگری این زد و خورد ادامه دارد. یکی که فقر فکری و فقر دهانی مانع حضور تمدن و فرهنگ در سرزمینش شده و دیگری آمریکا سرزمین ملت ها و ملیت های مختلف با فرهنگ و تمدن های مختلف که تروریست ها را در آموزشگاه های خود پرورش می دهد. امروزه این دو فرهنگ است که به رخ هم کشیده می زنند، یکی فرهنگی پویاست و دیگری فرهنگ مومیایی شده. در دنیای کنونی که فقر و ثروت در مقابل هم ایستاده اند، فرهنگ مومیایی شده آسان تر می تواند برای خود در قلب مردمان استعمارزده جا باز کند و مردمان این کشور ها را به دره بنیادگرایی و
    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان