صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      کلوپ نسوان....  
 

وقتی حقیقت به سرعت گم می شود

مهشید شریف-25 اسفند 1393

مدرسه فمینیستی: در دسامبر 2012 جیوتی سینک، 23 ساله، دختر دانشجوی هندی به همراه دوستش در یک اتوبوس در دهلی نو مورد تجاوز پنج مرد بزرگسال و یک نوجوان قرار گرفت. آسیب های جسمی از این تجاوز مرگ را برای او به ارمغان آورد. خبر تجاوز و آسیب رسانیِ تا آن حد بیرحمانه به او، خشم زنان و مردانی را در پایتخت بزرگترین کشور دموکراتیک دنیا برانگیخت و دنیا شاهد حرکت مردمی و خودجوش هزاران هندی شد که پیشاپیش آن زنان، به خیابانها ریختند و تقاضای برقراری عدالت و توجه به زندگی اجتماعی زنان را داشتند.

خانم لزلی اودوین(1) مستند ساز انگلیسی در طول دوسال به ساخت مستندی می پردازد تا بتواند حقایق آشکار و پنهان این رویداد وحشیانه را به تصویر بکشاند. او نام "دختر هند" (2) را با الهام از نامی که مردم معترض در خیابان به قربانی تجاوز داده بودند، برای مستند خود برمی گزیند.

مستند "دختر هند" امسال در روزهای پیرامون روز جهانی زن، در چندین کشور به نمایش گذاشته شد.

تظاهرات مردمی دسامبر 2015 ، دهلی نو، هند

به ناگهان نمایندگان قدرت در هند و پیش از همه وزیر کشور آن، از به نمایش گذاشتن این مستند به اعتراض می پردازند و نه تنها پخش آن را در کشور خود ممنوع بلکه به دنیا نیز توصیه می کنند از به نمایش گذاشتن این مستند پرهیز کنند. آنها حتی حاضرند شکایتی نیز برعلیه بی بی سی که مستند را به نمایش گذاشته، ارائه دهند.

در این میان تنها می توان پرسید، چرا؟

خشم هندیهای در قدرت پای خانم لزلی اودوین را به کانالهای تلویزیونی و روزنامه های معتبر دنیا باز کرد و در همۀ این گفتگوها او مرتباٌ تکرار می کرد نگذاریم نگاه و توجه مردم بجای تمرکز برروی مسئله ای جهانی- تجاوزگران و قربانیانشان- به درگیریهای دیپلماتیک میان کشورها خلاصه شود.

طبیعتاً موضوع فیلم مستند " دختر هند" بحث های متنوعی را بدنبال داشته و نظرات مخالف و موافق به دیدار هم شتافته اند. آنچه که در نگاهی کلی می توان بیان کرد این است که بر خلاف قدرتمندان و سیاستمداران اکثر قریب به اتفاق زنان و مردان براین نظر پافشاری می کنند که این گونه گفتگوها راهِ یافتن راه حلهایی را هموار می کند. نمی گذارد مصیبت تجاوز به زنی در هیاهوی خبری دنیای امروز ما به سرعت محو شود و تا تجاوز دیگری که باز همه را به واکنش وا دارد.

با شتابی که آقای نارندرا مودی، نخست وزیر و حزب مردم هند به رهبری او برای مدرنیزه کردن کشور هند از خود نشان می دهند، مستند "دختر هند" خروس بی محلی می تواند تلقی شود که با مناسبات و آرزوهای سیاستمداران کاملاً همانگ نیست. سیاستمدارن هند نمی خواهند موضوع تجاوز به زنان و دختران جوان و آمار وحشت آور آن، قوانین نامشخص مجازات تجاوزکننده، بررسی بنیادهای فرهنگی و رشد یافته در میان تودۀ مردم که معتقدند دختران مسئول حفظ عفت خود هستند، قاطی مسائل مهمتری مانند رشد اقتصادی روزافزون هند شود.

آمار تکان دهندۀ یونیسف نشان می دهد که حداقل نیمی از کودکان هندی گرسنه هستند و در بسیاری موارد از آنها سوءاستفاده های غیر انسانی می شود. مستند خانم اودوین هم به خوبی بیانگر این نکته است که تجاوزگران حادثۀ دسامبر 2012 تمامی از فقیرترین اقشار جامعه برخاسته اند. آنها که تجاوز به دختر جوانی می تواند برایشان "تفریح" تلقی شود. بر ماست که بدانیم نادیده انگاشتن واق
    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان