صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      کافه مونث....  
 

شعری از م. شفق در اعتراض به ممنوعیت زنان برای تماشای مسابقات والیبال

29 خرداد 1394

مدرسه فمینیستی: شعر زیر به قلم م. شفق است که پس از اعلام نهایی ممنوعیت زنان برای تماشای مسابقات والیبال در استادیوم آزادی سروده شده:

 سهم من چیست در این هستی بی نام و نشان
 سهم من چیست در این ورطه خاموش و نهان

 هم تو را همسر و همگام و هماغوش شوم
 هم گناه شهوانی تو بر دوش شوم

 کودک عشق به بار آرم و بالنده کنم
 نام خود پاک کنم، نام تو پاینده کنم

 بی تو در خانه و همدوش تو در جمع کسان
 رنج بی اجر کشم، کار برازنده کنم

 روی خود گیرم و رنگ از رخ دل پاک کنم
 همه شادی و هوا و هوسم پاک کنم

 و تو آسوده به هر جامه به هر جا بشوی
 هرکجا مسلخ اندیشه همانجا بشوی

 سینه را چاک کنی، داد که حاشا برود
 سهم زن نیست که راحت به تماشا برود

 غیرت آن بود که در خانه کنارم باشی
 نه به وادی ستم مجمر نارم باشی

 تو چه دانی ز عدالت که مرا سهم دهی
 تو به غرقاب جهالت ز کجا فهم دهی

 نه شریکی، نه رفیقی، نه رئیسی، نه خدا
 بانگ رسوایی ات و گوش جهان از فردا
    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان