صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      کلوپ نسوان....  
 

تاثیر توافق هسته ای بر وضعیت زنان در ایران

آزاده دواچی-25 تیر 1394

مدرسه فمینیستی: در چند روز گذشته با امضای توافق هسته ای بین ایران و کشورهای 5 + 1 که یکی از مهمترین توافقات بین المللی و حساس برای ایران به شمار می آید، ایرانیان با تجربه ای شادی بخش و تاریخی مواجه شدند. در واقع این توافق نقطه ی عطفی در زندگی بسیاری از زنان و مردان ایرانی است چرا که بر طبق نظر بسیاری از کارشناسان می تواند منجر به تغییر مثبت در وضعیت معیشتی و اقتصادی ایرانیان شود. در این میان این سوال مطرح می شود که وضعیت زنان در ایران بعد از این توافق چگونه خواهد بود؟ آیا توافق اخیر می تواند بر زندگی کنونی زنان ایرانی تاثیر مثبتی بگذارد؟ و سهم زنان در شادی های توافق هسته ای ایران چه خواهد بود؟

نگاهی به وضعیت زنان در چند دهه گذشته نشان می دهد که مهمترین چالش زنان در ایران تغییر در وضعیت قوانین تبعیض آمیز علیه زنان بوده است. بنابراین خواسته زنان برای تغییر اساسی در قوانین تبعیض آمیز، خواسته ای نیست که بتوان با بر طرف شدن تحریم ها و ایجاد توافق با جهان غرب به عملی شدن آنها امیدوار بود. اما شاید بتوان بیشترین تاثیر این توافق را در بهبود وضعیت اقتصادی و اشتغال ارزیابی کرد. در سالهای گذشته به دلیل تشدید تحریم ها و بدتر شدن وضعیت اقتصادی، زنان بیشتر از گذشته در عرصه اقتصاد غیررسمی فعال شده اند، اما هنوز به رغم تقاضای بالای زنان برای ورود به بازار کار رسمی، نرخ بیکاری زنان دو برابر مردان است و هنوز آنان از فرصت های برابر برای دستیابی به شغل و حرفه برخوردار نیستند. وضعیت زنان سرپرست خانواده و همچنین مادران تنها دچار بحران مضاعف است و اقتصاد در وضعیت این بخش از زنان نقش اصلی را ایفا می کند. با وجود نیاز زنان به وارد شدن به بازار کار سیاست های تشویق به خانه نشینی و فرزند آوری، بر نیاز زنان بر کار در بیرون از خانه در تضاد بوده است و از سوی دیگر به دلیل عدم حمایت های دولتی لازم برای حضور زنان در مشاغل دولتی، وضعیت مالی و معشیتی بسیاری از آنان را دچار مشکل کرده است. از سوی دیگر در سالهای گذشته به دلیل همین فشار اقتصادی از یک سو و از سوی دیگر به دلیل ارجعیت مردان به زنان در بازار کار، فشار بیشتر برای حذف زنان صورت گرفته است، به طوری که زنان در جامعه جزو اولین قربانیان رکود اقتصادی ناشی از تحریم ها و سوء مدیریت ها بوده اند. اما منشا مشکلات اقتصادی در وضعیت زنان تنها به این مسئله ختم نمی شود، بلکه به دلیل عدم حمایت از زنان در بازار کار از یک سو و از سوی دیگر به دلیل نیاز خانواده ها به خصوص خانواده های تک نفری به کسب در آمد در سالهای گذشته بسیاری از زنان به شغل های غیررسمی مانند دست فروشی و.. روی آورده اند.

در این میان پیامدهای مشکلات اقتصادی زنان تنها به وضعیت نابسامان اقتصادی آنان ختم نمی شود، چرا که با بدتر شدن وضعیت اقتصادی به دلیل فشارهای مالی، میزان خشونت علیه زنان در خانواده ها افزایش می یابد. در واقع بیکاری، فقر، اعتیاد و دیگر معضلات ناشی از وضعیت نابسامان اقتصادی در خانواده، اولین تاثیرش را روی زنان به عنوان اعضایی از خانواده که بیشتر در معرض خشونت هستند می گذارد. به این ترتیب ما شاهد آن هستیم که بسیاری از زنان در خانواده هایشان در دام اعتیاد و خشونت های خانگی افتاده اند و به دلیل عدم حمایت دولت و قانون از زنان، نبودن شغل، نبودن حق طلاق و حق حضانت،
    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان