صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      کافه مونث....  
 

دختران محلات مشروطه

هوشنگ اسدی-21 شهریور 1394

مدرسه فمینیستی:شعر «دختران محلات مشروطه» سروده هوشنگ اسدی را در زیر می خوانید:

 تبریز متروکه می شود
 سربازان روسی
 با تفنگ های نمک برگشته اند
 و بیرق آزادی را
 در خانه ستارخان پاره پاره می کنند
 و همه درختان امیر خیز می خُشکند
 و همه در ختان ایران می افتند

***

 تبریز متروکه می شود
 دختران سرخاب کوزه های آ ب را
 به دشت نمکی می پاشند
 که روزگاری دریا بود میان دو فصل آتش

***

 تبریز بی ستارخان
 ارومی بی دریاچه
 دختران محلات مشروطه کوزه های خالی بر شانه
 گلهای دامنشان را باد می برد.
 ایران را سر بریده اند
 و خون آزادی
 بر سراسر فلات
 چکه
 چکه
 می کند...

***

 شاهنامه آخرش خون و نمک بود
 ما را از کوره راه بهشت
 به شوره زار بردند...
    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان