صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      کافه مونث....  
 

دیگر نگو

سروده نیلوفر مهدیان-1 دی 1394

مدرسه فمینیستی: شعر زیر، سروده نیلوفر مهدیان را می خوانید:

 دیگر نگو «خصوصی، عمومی است»(۱)
 می‌خواهی گدا و آسمان‌جل باشی؟
 و کدام تن‌فروشی بزرگتر از «خصوصی، عمومی است»؟

 دیگر نگو «زن مساوی مرد»
 چون،
 (فکر می‌کنی بدترین مرد کیست؟
 قاتل جانی؟
 تروریست؟
 متجاوز؟
 دزد تبهکار؟)
 جای‌ات را با او عوض می‌کنند.

 دیگر نگو حق‌ات را می‌خواهی
 حق‌ات را می‌گذارند کف دستت،
 دستت قطع می‌شود

 شعارهایم را بر باد دادم
 باد آنها را برد
 در کتابی گذاشت کنار کتاب‌های دیگر
 دوست از همه رنگ
 کتاب‌هایی که هرگز نمی‌سوزند دیگر

پانوشت:
 (۱) «خصوصی عمومی است» یکی از شعارهای مهم موج دوم فمینیستی است.
    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان