کافه مونث

فروش دیوار برلین

۱ min read

ترجمه فرانک فرید-13 بهمن 1394 مدرسه فمینیستی: مطلب زیر، بیست و دومین روایت از مجموعه «تجربه های زنانه» است که توسط فرانک فرید، شاعر، مترجم […]