کافه مونث

سرزمین پدری

۱ min read

مونا دلاوری-30 دی 1391 مدرسه فمینیستی: مطلب زیر به قلم مونا دلاوری، نقاش جوانی است که تاکنون چندین نمایشگاه برگزاری کرده. عکس یکی از تابلوهای […]