کافه مونث

دختران محلات مشروطه

زمان مطالعه: ۱ دقیقه

هوشنگ اسدی-21 شهریور 1394 مدرسه فمینیستی:شعر «دختران محلات مشروطه» سروده هوشنگ اسدی را در زیر می خوانید: ◀️  به شوره زار بردند…