کافه مونث

صادق هدایت و شکنجه زنان

۱ min read

جواد موسوی خوزستانی-12 مهر 1394 مدرسه فمینیستی: موضوع محوری این گزارش که در سه قسمت عرضه می‌شود، به پرسش‌گرفتنِ تفسیر رایج در باره قصه «زنی […]