کافه مونث

در کوچه اسید می آید

زمان مطالعه: ۱ دقیقه

شعری از پگاه احمدی-11 آبان 1393 مدرسه فمینیستی: شعر زیر با نام «در کوچه اسید می آید» سروده پگاه احمدی، شاعر و نویسنده معاصر است: […]