کمپین تغییر چهره مردانه مجلس، گامی بلند برای مشارکت سیاسی زنان

Estimated read time ۰ min read

{{مدرسه فمینیستی: }} بیش از دو دهه است که جنبش زنان ایران برای رفع تبعیض و تامین حقوق برابر، فراز و فرودهای زیادی را از سر گذرانده و درعین ناملایمات و تنگناها، دوران پرشور و پر دستاوردی هم داشته است. این جنبش در حال حاضر ویژگی های مختلفی دارد: از یکسو مطالبه محور است و برای رفع تبعیض جنسیتی در جامعه تلاش می کند و از سوی دیگر متشکل از طیف های فکری، عقیدتی، فرهنگی و اجتماعی گوناگون است.

در سالهای پس از انقلاب، از اواخر دهه پنجاه و بعد در دهه شصت، فعالیت زنان پیشرو در سایه منازعات حاد سیاسی در جامعه و مسئله جنگ قرار گرفت و زنان در گروه ها و گرایش های جداگانه و بر مبنای تفکر و گرایش سیاسی خود، در فعالیت های مختلف فکری و فرهنگی شرکت داشتند. اما پس از حوادث دهه شصت و با پایان جنگ، رویدادها، مطالبات و سمت گیری های اجتماعی به سوی دیگری حرکت کرد. از جمله زنان نزدیک به حاکمیت خواستار مشارکت سیاسی شدند و در این دوره بود که ضرورت حضور فعالتر و متشکل زنان سکولار و خارج از طیف حاکمیت نیز مطرح و حول جنبش رفع تبعیض و نابرابری شکل گرفت و پی گیری شد.

در این دوره نه تنها کمپین های گسترده و تاثیرگذاری مانند کمپین قانون بدون سنگسار، نه به اعدام و کمپین بزرگ یک میلیون امضا برای مبارزه با خشونت و نقض حقوق بشر و در جهت دست یابی به مطالبات مدنی زنان به راه افتاد، بلکه از نظر من تحول تازه ای در شکل و محتوای جنبش بروز کرد و زنان به این نتیجه رسیدند که برای مشارکت سیاسی، طرح های معین با هدف های مشخص را تعریف کنند.

پس از دوم خرداد سال هفتاد و شش و روی کار آمدن دولت خاتمی، فعالان زن با استفاده از فضای نسبتا باز سیاسی و با تشکیل ان. جی. او. ها ، انجمن ها و کانونهای همگرایی مختلف، توانستند مطالبات زنان را به تدریج به موضوعی مهم در گفتمان سیاسی جامعه تبدیل و اولین طرح خود را برای مشارکت سیاسی تعریف و ارائه کنند. از جمله زنان اصلاح طلب در مجلس ششم، طرح جنجال برانگیز الحاق ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان را مطرح کردند که گرچه از سوی شورای نگهبان رد شد، ولی بحث درباره آن و شناخت اهمیت پیوستن به این کنوانسیون برای رفع تبعیض جنسیتی علیه زنان، در افکار عمومی مورد توجه قرار گرفت و در جنبش زنان ایران به نقطه اتکایی بین المللی تبدیل شد.

در همین دوره بود که بحث مشارکت زنان در انتخابات، پر رنگ تراز دوره های قبل و این بار با هدف مشخص دست یافتن به تریبون و پایگاه موثر قانونگذاری برای مبارزه در جهت لغو قوانین تبعیض آمیز مطرح شد. نتیجه این بود که تعدادی از فعالان شناخته شده زن خود را کاندیدا کردند که صلاحیت تعدادی از آنها تایید نشد، با این وصف یازده زن اصلاح طلب توانستند به مجلس راه یابند و چالش های تازه و متفاوتی را در پیشبرد مطالبات خود تجربه کنند. در همین دوره بود که زنان به عنوان طرح دوم، پیشنهاد سهم 30 درصدی برای زنان در فهرست اصلاح طلبان برای انتخابات سالهای بعد را مطرح کردند. این طرح که در میان فعالان جنبش زنان موافقان و مخالفانی داشت، با اینحال از سوی زنان اصلاح طلب و بویژه زنان فراکسیون حزب مشارکت در دوره های بعد نیز پی گیری شد اما سرانجام در تیرماه امسال در مجمع تشخیص مصلت نطام رای نیاورد.

گرچه با وجود این تجربه، تلاش جنبش زنان برای مشارکت در کارزار انتخاباتی در دوره های ب

نوشته‌های مرتبط

+ There are no comments

Add yours