کافه مونث

دختران ما

زمان مطالعه: ۱ دقیقه

شعری از هوشنگ اسدی-25 مهر 1392 مدرسه فمینیستی: شعر «دختران ما» سروده هوشنگ اسدی را در زیر می خوانید: ایستاده اند در مسیر حریق و […]