اخبار

به گفته مسئولان نه برخی از رشته های دانشگاهی «در شان دختران» ماست و نه «خیلی از مشاغل» و نه حتا «انتخاب دختران شایسته» / خیلی لطف فرمودند!!

29 مهر 1388 برخی رشته های دانشگاهی درشان دختران دانشجو نیست رییس دانشگاه سیستان و بلوچستان با بیان اینکه پذیرش دانشجویان دختر باید جهت دار […]