اخبار

زنان سه برابر مردان خودکشی می‌کنند

31 تیر 1389 ایسنا: مسئول اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی خراسان‌شمالی گفت: علت 80 درصد اقدام به خودکشی‌ها “افسردگی” است مسئول اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی خراسان‌شمالی […]