کافه مونث

صدای زنانه مردان در شعر

۱ min read

نیلوفر مهدیان-25 اردیبهشت 1393 مدرسه فمینیستی: می گویند شعر در ایران دچار “ملموس نویسی” شده. درست مثل نوشتار زنانه. کتاب های مردان شاعر را که […]