کافه مونث

سیب لک دار

۱ min read

فریده شبانفر-12 بهمن 1393 مدرسه فمینیستی: بستر گل های باغچه به کمک نردۀ چوبی کهنه ای که موریانه ها و زمان آن را خورده اند […]

کافه مونث

برابری خواهی ما و شما

۱ min read

شهلا فروزانفر-10 بهمن 1393 مدرسه فمینیستی: ایدئولوژی ها در طول تاریخ جز دیکتاتوری و جنایت ارمغانی برای بشریت نداشته است!! این جملات را بارها و […]

کافه مونث

انحنا

۱ min read

روح انگیز پورناصح-7 بهمن 1393 مدرسه فمینیستی: نمی دانم کجای زمان ـ مکان ایستاده ام؟ هر جایش که باشم در خمیدگی های آن خم شده […]