اخبار

نسیم غنوی: ‎عالیه اقدام دوست خانمی‎ ۵۶ ‎ساله‎ ‎هستند‎ ‎که‎ ‎از‎ ‎نظر‎ ‎جسمانی‎ ‎وضعیت‎ ‎مطلوبی‎ ندارند

30 بهمن 1387 روز آنلاین : نسیم‎ ‎غنوی‎ ‎وکیل‎ ‎عالیه‎ ‎اقدام‎ ‎دوست‎ ‎در‎ ‎مصاحبه‎ ‎روز‎ ‎گفت‎ ‎که‎ ‎برای‎ ‎پرونده‎ ‎موکلش‎ ‎عالیه‎ ‎اقدام‎ ‎دوست‎ ‎که‎ ‎هم‎ […]