کافه مونث

حتی یک ریالش را

زمان مطالعه: ۱ دقیقه

داستانی از روح انگیز پورناصح-24 آبان 1392 مدرسه فمینیستی: پول را که با بی­اعتنایی گذاشت روی میز، بغضم ترکید. با تعجب نگاهم کرد. پول را […]