اخبار

فعالیت 528 قاضی زن در کشور

30 آذر 1389 ایسنا: معاون حقوقی رییس جمهور با اشاره به حضور مشاوران زن در محاکم خانواده ، اظهار کرد: این امر در روند رسیدگی‌های […]