کافه مونث

ملکه برفی

زمان مطالعه: ۱ دقیقه

پنی فینی / ترجمه روح انگیز پورناصح-24 آذر 1393 مدرسه فمینیستی: داستان کوتاه «ملکه ی برفی»[1] نوشته «پنی فینی» را با ترجمه روح انگیز پورناصح […]

دسته‌بندی نشده

چگونه می توان «نه» گفت

زمان مطالعه: ۱ دقیقه

لورن تیلور/ ترجمه مهسا پناه شاهی-16 آذر 1393 مدرسه فمینیستی: مطلب حاضر[1] نوشته «لورن تیلور»[2] است که توسط مهسا پناه شاهی به فارسی ترجمه شده […]

کافه مونث

همه یک زن ایم

زمان مطالعه: ۱ دقیقه

فرشته مولوی-6 آذر 1393 مدرسه فمینیستی: متن حاضر به قلم فرشته مولوی و به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان به نگارش درآمده […]

کافه مونث

دلهره فرهنگی ما زنان

زمان مطالعه: ۱ دقیقه

عاطفه گرگین-5 آذر 1393 مدرسه فمینیستی: مطلب زیر به قلم عاطفه گرگین و به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان به نگارش درآمده […]