کافه مونث

دیدگاه های سنتی فقهای شورای نگهبان مانعی برای پیوستن به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان

زمان مطالعه: ۱ دقیقه

گفتگو با عبدالفتاح سلطانی-31 اردیبهشت 1388 مدرسه فمینیستی: یکی از خواسته های محوری «همگرایی جنبش زنان برای طرح مطالبات در انتخابات» از کاندیداهای ریاست جمهوری، […]

کتاب های اینترنتی مدرسه

«همگرایی جنبش زنان»: از کاندیداهای تایید صلاحیت شده می خواهیم به رد صلاحیت زنان داوطلب کاندیداتوری ریاست جمهوری اعتراض کنند

زمان مطالعه: ۰ دقیقه

30 اردیبهشت 1388 امروز 30 اردیبهشت ماه، شورای نگهبان ثبت نام کنندگانی را که کاندیداتوری شان مورد تایید قرار گرفته، اعلام کرد. در این لیست […]