کافه مونث

دوگانه زن عادی – زن سیاسی

۱ min read

نیلوفر مهدیان-28 آذر 1394 مدرسه فمینیستی: دوگانه «زن عادی»- «زن سیاسی» دست از سرها برنمی‌دارد! البته چنان که روشن است این دوگانگی بر پایه هیچ […]

کافه مونث

پرداخت بهای هرچیز

۱ min read

ترجمه فرانک فرید-14 آذر 1394 مدرسه فمینیستی: مطلب زیر، بیست و یکمین روایت از مجموعه «تجربه های زنانه» است که توسط فرانک فرید، شاعر، مترجم […]