کافه مونث

از این جا به کجا می رویم ؟

سوجاتا ونکاترامان (1)/ ترجمه کارمن کشیشیان-28 اسفند 1387 مدرسه فمینیستی: قرن‌ها مابین انگشتان باریک‌مان لغزیده‌اند رانی جهانسی(2) از قبرش می‌پرسد: “آیا بالاخره ما رها و […]