کافه مونث

فمینیسم مادرانه

۱ min read

نیلوفر مهدیان-25 دی 1394 مدرسه فمینیستی: جنس دوم شدن زنان فمینیست در ایران با تناقضات و دشواری‌های بسیاری روبه‌رو است. هنگامی که با موانع بزرگی […]

کافه مونث

زیبایی‌شناسی در پروانگی

۱ min read

مرضیه جعفری-17 دی 1394 مدرسه فمینیستی: این روزها فراوان مجموعه شعر به بازار کتاب می‌آید، گویی که تعداد شاعران از مخاطبان شعر بیشتر شده ولی […]