اخبار

رئیس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی: هرگونه شنود مکالمات و یا دسترسی به پیامک و ایمیل افراد حقیقی و یا حقوقی فقط با حکم قاضی و براساس ضرورت

29 دی 1388 ایرنا: رئیس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی گفت: بدون حکم قضایی امکان شنود مکالمات تلفنی و مشاهده محتوی سایر ارتباطات مردم وجود […]