بازپرس امنیت: هفته آینده برای پیگیری پرونده صدر مراجعه کنید

31 تیر 1388

lمیدان: بازپرس ویژه امنیت دادگاه انقلاب به محمد مصطفایی، وکیل شادی صدر گفته است هفته آینده برای پیگیری پرونده او مراجعه کند و از اتهام موکل او سخنی نگفته است.

محمد مصطفایی، یکی از وکلای شادی صدر به خبرنگار میدان گفت: “صبح امروز همراه با پدر شادی صدر به دادگاه انقلاب مراجعه کردم و علی رغم کثرت مراجعین توانستم با بازپرس ویژه امنیت صحبت کنم. او از اتهام خانم صدر سخنی نگفت اما گفت هفته آینده برای مطالعه پرونده او مراجعه کنیم.”

مصطفایی با بیان اینکه دادگاه انقلاب درباره تماس روز یک شنبه با همسر شادی صدر مبنی بر صدور قرار کفالت توضیحی نداده اضافه کرد: “به احتمال زیاد قرار کفالت برای خانم صدر صادر شده اما ایشان را برای انجام تحقیقات بیشتر در بازداشت نگه داشته اند.”

او روال دستگیری و تشکیل پرونده شادی صدر را غیر طبیعی توصیف کرد و افزود: “طبق قانون آیین دادرسی کیفری مقامات قضایی صرفا با دلایل محکمه پسند می توان نسبت به بازداشت کسی اقدام کنند و اصل بر این است که کسی حق بازداشت ندارد مگر در مواردی که جرم مشهودی به وقوع بپیوندد. اگر جرم مشهود نباشد، مقامات طبق قانون موظف هستند نسبت به ارسال احضاریه برای متهم اقدام کنند.”

مصطفایی درباره وضعیت موکلان شادی صدر ابراز نگرانی کرد و گفت:” خانم صدر خود موکلان زیادی دارند که با بازداشت غیر قانونی ایشان حقوق موکلانشان نیز ضایع می شود. همچنین از آنجا که هنوز به خانم صدر تفهیم اتهام نشده ایشان نمی دانند بر چه اساسی باید از خود دفاع کنند.”

به گفته مصطفایی، شادی صدر هم اکنون در بند عمومی زندان اوین به سر می برد. او ابراز امیدواری کرد موکلش که به صورت غیر قانونی بازداشت شده به زودی آزاد شود.
شادی صدر، وکیل و فعال حقوق زنان جمعه گذشته درحالی که برای شرکت در نماز جمعه تهران در حرکت بود در بلوار کشاورز توسط لباس شخصی ها و با ضرب و شتم بازداشت شد. این در حالی است که بعضی از موکلان وی، از جمله شیوا نظر آهاری، فعال حقوق بشر نیز در زندان به سر می برند.

مطالب مرتبط

+ There are no comments

Add yours