اخبار

معصومه قلعه چهی اعدام شد

12 بهمن 1387 حقوق بشر ایران : بنا به گزارشهای رسیده به سایت حقوق بشر ایران معصومه قلعه جهى صبح روز پنجشنبه در زندان رفسنجان […]