اخبار

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران گفت: نیاز زنان سرپرست خانوار به مستمری های ۴۰ هزارتومانی خلاصه نمی‌شود، بی جهت زنان نان آور را بد نام نکنیم.

10 خرداد 1389 ایلنا: رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران گفت: نیاز زنان سرپرست خانوار به مستمری های 40 هزارتومانی خلاصه نمی‌شود ، […]