کافه مونث

ویس و رامین، منظومه جاودان

۱ min read

نیلوفر مهدیان-7 اسفند 1391 مدرسه فمینیستی: مطلب زیر به قلم نیلوفر مهدیان، پژوهشی در منظومه «ویس و رامین»[۱] است. نیلوفر مهدیان، مترجم حوزه زنان است […]