کافه مونث

عده

۱ min read

نفیسه محمدپور-7 تیر 1393 مدرسه فمینیستی: داستان «عُده» نوشته نفیسه محمدپور را در زیر می خوانید: ◀️  ذوق زده پرسیدم: «مگه تو هم تورکی؟» به […]