حضور سیمین بهبهانی در مراسم اهداء جایزه سیمون دوبووار به روایت تصویر / عکس ها آرش نعیمیان

3 بهمن 1387

مدرسه فمینیستی: در روز دوم بهمن ماه 1387 مصادف با 21 ژانویه، مراسم اهدای جایزه سیمون دوبووار به کمپین یک میلیون امضاء در پاریس برگزار شد. سیمین بهبهانی به عنوان نماینده کمپین یک میلیون امضاء در این مراسم حضور داشت. تصاویر زیر، عکس های زیبای آرش نعیمیان است از لحظات حضور سیمین بهبهانی در مراسم اهدای جایزه سیمون دوبووار.

با تشکر از آرش نعیمیان برای ارسال این عکس ها برای سایت مدرسه فمینیستی
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *