تداوم وضعیت نامشخص هنگامه شهیدی

10 شهریور 1388

کمیته گزارشگران حقوق بشر – هنگامه شهيدي، روزنامه نگار، عضو حزب اعتماد ملي و دانشجوي دكتراي حقوق بشر در دانشگاه SOAS است که در طول دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری نیز مشاور امور بانوان و عضو ستاد انتخاباتي آقاي كروبي بوده و در تاريخ 9 تير ماه 1388 بازداشت شده است.

او روز بعد از بازداشت، یک بار با خانواده خود تماس می گیرد و پس از آن تا 40 روز هیچ خبری از وی در دست نبوده و سپس در تاريخ 14 مرداد، مجددا موفق به تماس كوتاهي می شود. ناهيد كرمانشاهي، مادر هنگامه شهيدي در اين باره مي گويد: “هنگامه در تماسش گفت كه قرص هايش را مي خواهد و همچنان در انفرادي و ممنوع الملاقات بوده و بازجويي اش تمام نشده است.”

محمد مصطفائي كه از طرف خانواده هنگامه شهيدي وكالت دارد، در مورد وضعيت موكل خود اظهار می دارد: “حال جسمي خانم هنگامه شهيدي قبل از بازداشتش خوب نبوده و نگراني عمده در حال حاضر بيشتر وضعيت جسماني وی است ضمن اينكه از داخل زندان نيز خبرهاي خوبي در اين مورد دريافت نمی شود.”

وی همچنين در مورد وضعيت پرونده هنگامه شهيدي توضيح مي دهد:

“بيش از يك ماه است كه مدارك مربوط به وكالت خانم هنگامه شهيدي و چند تن ديگر از زندانيان اخير را پر نموده و به دادستاني تهران تقديم كرده ام اما هنوز امضاي موكلم را نگرفته اند و در پاسخ به مراجعات مكرر جواب هاي قانع كننده اي دريافت نمي كنم اين در حالي ست كه داشتن وكيل از مسلم ترين حقوق زندانيان است و بنده به عنوان وكيل هنوز حتي از موارد اتهامي موکلم نيز باخبر نیستم.”

هنگامه شهيدي تنها يك بار اجازه ملاقات با مادرش را داشته است. ناهيد كرمانشاهي به صداي گرفته و ضعف شديد جسمي او اشاره مي كند که ظاهرا مورد رسيدگي قرار نگرفته و كم بودن تماس هاي تلفني اش نشان دهنده اين است كه هنوز در بند 209 به سر می برد.

مادر هنگامه شهيدي كه در حال حاضر وضعيت روحی نامناسبی را سپری می کند، به طور مكرر و تقريبا هر روز برای مطلع شدن از وضعیت دخترش به دادگاه انقلاب و زندان اوين مراجعه می نماید ولي هر بار با پاسخ های سر بالا و وعده هاي دروغين مواجه مي شود.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *