چه وجود بُلعجبی هستم

۱ min read

تازه ترین سروده سیمین بهبهانی-14 مهر 1388

مدرسه فمینیستی: سیمین بهبهانی، بانوی جسور کلمه وکلام ِ بی اما، در آخرین روزهای داغ تابستان ، پس از چندی سکوت سرد وصبورانه ، افسردگی بی رنگ خویش را ، به یمن رنگارنگینی پاییز به سرخی آتش مهر سپرد. …واینک آخرین سروده اش در پس این سکوت کوتاه….

چه وجود بُلعجبی هستم

◀️  10 مهر 1388

مطالب مرتبط

+ There are no comments

Add yours