رابطه چند همسری با مرگ!

25 مرداد 1389

تابناک : طبق این پژوهش امریکایی ، چند همسری به مرگ زودهنگام بر اثر تنشها و فشارهای گوناگون منجر می شود .

نتایج یک پژوهش نشان می دهد تعدد زوجات منجر به مرگ زودهنگام افراد می شود.

واحد مرکزی خبر به نقل از شبکه تلویزیونی ” بی بی سی عربی” ، بر اساس نتایج این پژوهش اگرچه ازدواج برای بهداشت جسمی و روانی مفید است اما چند همسری نتایجی کاملا بر عکس خواهد داشت .

طبق این پژوهش امریکایی ، چند همسری به مرگ زودهنگام بر اثر تنشها و فشارهای گوناگون منجر می شود .

نتایج این پژوهش که در مجله امریکایی ” بهداشت و پیری” منتشر شده است نشان می دهد هرکس با سه زن یا بیشتر ازدواج کند در مقایسه با فردی که در زندگی خود فقط یک همسر اختیار کرده ؛ با احتمال مرگ زودهنگام روبرو است.

علت اصلی این امر به تنش ها و فشارهای روانی ناشی از جستجو درپی شریک جدید و اقدامات مربوط به طلاق یا درگذشت همسر قبلی است .

همچنین این احتمال وجود دارد که افراد چند همسری بر اثر فشارها وتنشها به سمت استفاده از مواد مخدر سوق پیدا کنند.

این در حالی است که طبق این پژوهش افراد متاهل به طور کلی شانس بیشتری در مقایسه با افراد مجرد دارند و با توجه به نگرش خود به زندگی و آینده به بهداشت خود توجه بیشتری دارند

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *