درخواست جمعی از خانواده‌های زندانیان سیاسی از نسرین ستوده برای شکستن اعتصاب غذا

جرس: جمعی از خانواده‌های زندانیان سیاسی با انتشار نامه‌ای خطاب به نسرین ستوده از وی خواسته‌اند که به خاطر خانواده و کودکان‌اش اعتصاب غذای خد را بشکند.

بنا به اخبار رسیده به جرس، در این نامه آمده است: می دانیم که پس از سالها امانتداری حقوق مردم و در بند شدن، این لب فرو بستن شایسته چنین حق نارسی‌ای است، اما تو را می‌خوانیم تا آنچنان که کودکانت را غذا می دادی، لب باز کنی ، و باز هم امید موکلان در بندت و کودکان منتظرت و خانواده بزرگ زندانیان سیاسی باشی.

متن کامل این نامه به شرح زیر است:

◀️  برای خواهرمان نسرین ستوده

◀️  بعد از 25 روز که صدای رسای “لب فرو بستن” ات را شنیده ایم ، بعد از 25 روز که همراه چشمان هراسان نیمای سه ساله ات و بغض فروخفته مهراوه ده ساله ات شده ایم ، بعد از 25 روز که فرزندان کوچکت انتظار تو را می کشند ، در نبود تو ، روز کودک را به تلخی سپری می کنند ، می دانیم که پس از سالها امانتداری حقوق مردم و در بند شدن، این لب فرو بستن شایسته چنین حق نارسی ای است، اما هم‌صدای نیما ی کوچکت می شویم که با تکان دادن انگشتان کوچکش پیغام می دهد به مامانم بگویید این قدر کار نکند ، و مهراوه که در ده سالگی باید بر جای تو مادر شود ، و همسرت که بار چنین رنج آزادگی می کشد، اینک که همدرد و همصدا و همخانواده ایم، تو را می‌خوانیم تا آنچنان که کودکانت را غذا می دادی، لب باز کنی ، و باز هم امید موکلان در بندت و کودکان منتظرت و خانواده بزرگ زندانیان سیاسی باشی.

◀️  خانواده های زندانیان سیاسی

مطالب مرتبط

+ There are no comments

Add yours