برنامه های گروه مطالعات زنان انجمن جامعه‏شناسی: نگاه به زنان در ترانه های زیرزمینی و خانواده در ایران

3 آذر 1389

گروه مطالعات زنان انجمن جامعه‏شناسی ایران برنامه ای با موضوع نگاه به زنان در ترانه‌های زیرزمینی (رپ) برگزار می کند.

سخنران این برنامه دکتر افسر افشارنادری است. “نگاه به زنان در ترانه های زیرزمینی” یکشنبه 7 آذر 1389 ساعت 16 الی 18 در سالن موسسه فرهنگی نیکوکاری صبا واقع در میدان آرژانتین، خیابان بخارست، کوچه دوازدهم، پلاک 25، طبقه اول برگزار می شود.

هم چنین گروه جامعه‏شناسی خانواده انجمن جامعه‏شناسی ایران نیز سمینار نیم‌روزه خانواده در ایران شناخت و زناشویی را با سخنرانی دکتر باقر ساروخانی برگزار می کند. در این سمینار کتاب تجدد و سرمایة اجتماعی در خانواده اثر دکتر عالیه شکربیگی و چند کتاب دیگر در حوزه خانواده معرفی خواهد شد.

سمینار خانواده در ایران شناخت و زناشویی دوشنبه 8 آذر 1389 ساعت 16 در سالن‏کنفرانس انجمن جامعه‏شناسی ایران ( بزرگراه جلال‏آل‏احمد، پل‏گیشا، دانشکده‏علوم‏اجتماعی دانشگاه‏تهران) برگزار می شود.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *