دیگر نگو

۱ min read

سروده نیلوفر مهدیان-1 دی 1394

مدرسه فمینیستی: شعر زیر، سروده نیلوفر مهدیان را می خوانید:

◀️  (۱) «خصوصی عمومی است» یکی از شعارهای مهم موج دوم فمینیستی است.

مطالب مرتبط

+ There are no comments

Add yours