اخبار

سمینار “جامعه مدنی و جنبش‌های زنان در ایران” در برلین: با حضور نیره توحیدی، مهرانگیز کار، عبدالکریم لاهیجی، الهام قیطانچی، مهرداد درویش‌پور، فریبا داودی مهاجر و رضوان مقدم

28 بهمن 1387 صدای آلمان (میترا شجاعی) : از تاریخ یازدهم تا سیزدهم فوریه، ۲۳ تا ۲۵ بهمن، سمینار “جامعه مدنی و جنبش‌های زنان در […]