دسته‌بندی نشده

استحاله سیمرغ

۱ min read

جواد موسوی خوزستانی-6 اردیبهشت 1393 مدرسه فمینیستی: مجمعی کردند مرغان جهان / …؛ این مصرع، سرآغاز منظومه ی سترگ «سیمرغ» است که معمار چیره دست […]

کافه مونث

روز مادر

۱ min read

مریم صیامی نمین-29 فروردین 1393 مدرسه فمینیستی: تمام راهو دویده بودم تا بتونم همزمان با مجید به خونه برسم. مدرسه مجید به خونمون نزدیکتر بود […]