کافه مونث

هرگز بە خانە برنگرد!

۱ min read

رویا طلوعی-5 مهر 1393 مدرسه فمینیستی: پس از مقالەی اخیرم تحت عنوان «فمینیسم کوردی و راز آن اسلحەی مقدس»(۱) بر آن شدم دریچەی گفتگویی را […]

کافه مونث

آرزو…

۱ min read

مریم صیامی نمین-28 شهریور 1393 مدرسه فمینیستی: اتوبوس داره راه میوفته، با دست محکم به در عقبش می کوبم، راننده متوجه میشه و نگه می […]