کافه مونث

شیوع «عروس – کودکان» سوری در یک نسل از دست رفته به روایت تصویر

۱ min read

ترجمه رایحه مظفریان-9 بهمن 1394 مدرسه فمینیستی: هنگامی که لورا آگیو کالدون در سال گذشته چند ماهی را با پناهندگان سوریه در لبنان گذراند، او […]

کافه مونث

درباره‌ «زبان زنان»

۱ min read

شیرین کریمی-5 بهمن 1394 مدرسه فمینیستی: مطلب زیر به قلم شیرین کریمی، درباره کتاب «زبان زنان، بررسی زبان زنانه در نمایشنامه‌های نغمه ثمینی و چیستا […]